10.03

EU-Kommissionen ønsker at harmonisere regler for gødning således, at de også omfatter innovative gødningsprodukter, der indeholder bio- og næringsstoffer genanvendt fra bioaffald og andre sekundære råstoffer. I de nuværende regler fra 2003 er 50 % af gødningsprodukterne ikke omfattet af lovgivningen, herunder produkter fremstillet af organiske materialer og genanvendelse af bioaffald fra fødevarekæden. De nye regler vil indføre nye kontrolmekanismer og sikkerhedsforanstaltninger for diverse bio og sekundære råstoffer. De reviderede regler er forventet at træde i kraft den 1. januar 2018.

Læs mere her