12.04

Forsker Jakob Magid, KU-Plen udtaler sig til aktuel artikel i FoodCulture.

”Forsøg har indtil videre vist, at der ikke er nogen effekt, der betyder noget, når det kommer til skadelige metaller i afgrøderne eller i forhold til multiresistente mikroorganismer i restprodukter, selv om vi har brugt mængder, der svarer til mere end 100 års normal gødskning. Der er en række andre studier lavet på forsøgene, som tyder på at vi her har et system, der er robust og meget holdbart og sikkert”.

Endvidere støtter forskeren at endnu mere biogødning genanvendes.

Læs artiklen med Jakob Magid her