18.11

IVL det svenske miljøinstitut har i et toårigt forskningsprojekt studeret indholdet af medicinrester i biogødning (godkendt spildevandsslam anvendt som gødning på landbrugsjord). I biogødningsprøverne fandt man medicinrester i små koncentrationer for 15 ud af 24 testede medicinreststoffer, dog fandt man ingen påviselige niveauer af de medicinreststoffer i grundvandsprøverne.

Spildevandsslam fra rensningsanlæg anvendes ofte som gødning på landbrugsjord (biogødning). Da mange lægemidler ikke nedbrydes i rensningsanlægget, er der risiko for, at slammet kan indeholde medicinreststoffer. Det er derfor vigtigt at undersøge i hvilket omfang lægemidler i biogødning bidrager til udbredelsen af lægemidler i miljøet.

Det toårige forskningsprojekt undersøgte graden af nedbrydning af nogle af de mest almindelige lægemidler i selve renseanlægget, samt hvad der sker, når biogødningen køres ud på marken. I den forbindelse undersøgte man landbrugsjord gødet med biogødning ved at analysere jord, spildevandsslam samt jordvand ved grundvandsprøver. Dette for at undersøge om og i hvilket omfang forskellige lægemidler binder til eller nedbrydes i jorden.

På baggrund af forskningsresultaterne konkluderer Jörgen Magner følgende: ”Anvendelsen af slam på landbrugsjord udgør kun en lille del af den samlede udbredelse af lægemidler og grundvand i forhold til den store mængde af lægemidler, der passerer gennem spildevandsrenseanlægget”.

Det understreger, at der er behov for mere forskning på området for at kortlægge, hvordan medicinrester nedbrydes i rensningsanlæg og i miljøet. Der er også behov for mere forskning i nedbrydning af lægemidler i renseanlæg, der kan forbedres for at imødekomme fremtidige udvindingskrav.

Læs rapporten her.