16.11

Perspektiver fra DAKOFAs internationale fosforkonference ’Phosphorus a Limited Resource - Closing the Loop’

Fosfor er et uerstatteligt næringsstof, som vi ikke kan leve foruden. Det er en knap og ikke-fornybar ressource, som i dag spildes i store mængder fra bord til jord. Fosfor kan recirkuleres og genanvendes. En bedre udnyttelse af fosfor er et centralt punkt i den cirkulære økonomi – men hvordan?

Disse spørgsmål blev adresseret ved den første nordiske fosforkonference nogensinde 'Phosphorous a limited ressource – closing the loop', der blev afholdt d. 27.-28. oktober i Malmø.

Konferencen blev med støtte fra Nordisk Ministerråd arrangeret af DAKOFA i samarbejde med Avfall Sverige og Avfall Norge. Konferencen foregik på engelsk med deltagelse af ca. 200 eksperter fra 10 lande.

Formand for BGORJ Sune Aagot Sckerl deltog som oplægsholder og paneldeltager ved konferencen.

BGORJ konkluderer, at vi i Danmark er lykkedes rigtig godt med at få fosfor i vores restaffald recirkuleret. Netop nu er alle kommuner ved at igangsætte initiativer så også næringsstofferne i vores madaffald fra husholdninger udsorteres og genanvendes. Dette forventes at være på plads i 2022.

Sune opfordrede under konferencen kraftigt til, at fokus skal være på recirkulering af såvel fosfor som kulstof dvs. til recirkulering af også det organiske materiale, så længe dette gøres "simple & safe".

BGORJ vil fortsat arbejde for at øge recirkuleringen af fosfor og ser frem til at deltage i dansk fosfornetværk initieret af Miljøstyrelsen, der skal skabe en dansk platform for videndeling og samarbejde på tværs af aktører samt konkretisere Danmarks ressourcestrategi fra 2013 med titlen 'Danmark uden affald'.

Læs mere om konferencen i denne artikel bragt i Ingeniøren her.