24.04

Årsmødet samlede en bred skare af aktører fra både kommuner, private virksomheder, interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Deltagerne oplevede indlæg ”helt oppe i helikopteren”, da Karen Hækkerup, adm.dir. i Landbrug & Fødevarer talte om FNs 17 Globale Bæredygtighedesmål (SDG) og verdens efterspørgsel efter mad og miljørigtige løsninger i landbrugsproduktionen.

Annemette Palmqvist, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC tog os med helt ned i jorden i sit oplæg omkring mikroplast i jord og den mulige påvirkning af regnormes adfærd og aktivitet.

Bruno Sander Nielsen, Foreningen Biogasbranchen gjorde forsamlingen klogere på hvordan man kan genanvende biomasse og samtidig udnytte energi potentialet forud for en række afledte ting. Henrik Lystand, formand for den europæiske interesseorganisation European Compost Network (ECN) gav tilhørerne et billede af beslutningsgangene i EU samt hvilke sager, der aktuelt arbejdes på indenfor miljøområdet.

Klik på oplægsholdernes navne – og se deres præsentationer.