12.10

At Kildesorteret Organisk Dagrenovation – i daglig tale KOD – i stort omfang skal indgå som supplement til gyllen i de danske biogasanlæg, har i flere år været en målsætning i sig selv. Nu bliver baren dog yderligere løftet, når Agro Business Park, Frederikssund Kommune og projektet Biogas 2020 slår dørene op for en fælles konference, den 25. oktober 2017 i Agro Business Park.

Med en målsætning i Grøn Vækst-helhedsplanen fra 2009 om, at 50% af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn energi i 2020, er der nemlig brug for nye indspark og ideer til, hvordan man optimerer udnyttelsen af KOD i genanvendelsesprocessen. Det er med udgangspunkt i nogle af de største udfordringer, såsom frasorteringen af plastik og andet ved indsamling og forbehandling, samt udnyttelse af den afgassede biomasse som gødning lagt op til drøftelse af løsnings- og udviklingstiltag, der er nødvendige for at opfylde ressourcestrategiens målsætning.

Hele dagens program kan findes her. Tilmelding til konferencen er gratis.