05.10

Debatten om affaldssortering i København, blev for nyligt igen emne for diskussion, da Detektor på DR2 undersøgte de miljøøkonomiske fordele og ulemper, som den nyligt uddelte og såkaldte ”Kabell”-spand giver anledning til at diskutere. Diskussionen kommer i kølvandet på et facebookopslag forfattet af Alex Vanopslagh (LA), hvori de miljøøkonomiske ulemper af affaldssorteringen af biomasse påstås at overstige fordelene markant.
I den anledning har Detektor derfor påtaget sig rollen, at undersøge om der er sandhed i Alex Vanopslaghs opslag. Lektor i Miljø, Energi og Transport ved Roskilde Universitet (RUC), Thomas Budde Christensen, inddrages til at kaste lys over sandheden. Her medgiver han, at der er sandhed i at forbrændingsanlæggene mønstrer marginalt bedre energi – og drivhusregnskaber sammenlignet med biogasanlæggene, eftersom sidstnævnte ikke formår at omsætte alt kulstoffet. Og selvom det angiveligt lyder som signifikante miljøøkonomiske ulemper ved brug af biogasanlæggene, fastslår Thomas Budde Christensen at fordelene ved forbrændingsanlæg stopper dér. Herefter påpeges det nemlig, at man ved biogasanlæggene formår både at genanvende materialer og energi, hvorfor man her taler om genanvendelse, modsat forbrændingsanlæggenes energiudnyttelse. En genanvendelse af næringsstofferne i restproduktet, der bl.a. bruges som fosfortilskud til landbruget – fosfor, der i fremtiden spås at være en potentiel global mangelvare.

 
 
 
 
 
 
 
 

I det miljøøkonomiske regnskab påpeges det endvidere af Alex Vanopslagh, at transporten af biomassen er en stor CO2-ulempe, men dette manes hurtigt til jorden af Thomas Budde Christensen, der påpeger at transportudledning af CO2 er af meget lille betydning i det samlede CO2-regnskab, samt at man faktisk vil kunne gøre transporten af biomassen fuldstændig CO2-neutral, eftersom biogassen kan bruges som erstatning for diesel.

Slutteligt konkluderer lektor, Thomas Budde Christensen, at recirkulering af næringsstofferne og genanvendelsen af biomassen, der opnås ved brug af biogasanlæg, er en langt mere værdifuld energiform, set med fremtidens øjne. Han spår nemlig, at man i fremtiden vil basere en langt større del af energiproduktionen på vindenergi, hvorfor man i ”vindstille perioder” vil have problemer med energiproduktionen. En oplagring af energi som biogas giver mulighed for, vil være et meget fordelagtigt supplement til energiproduktionen.

Hele Detektors indslag kan findes her, hvor Alex Vanopslagh endvidere bliver konfronteret med eksperternes fakta. Læs også om fordelene ved genanvendelse af biomasse i artikel i Berlingske Tidende her.