02.03

BGORJ har meldt sig ind i European Compost Network (ECN) den europæiske brancheorganisation med fokus på genanvendelse og recirkulering af ressourcer fra by til land. Medlemmer af BGORJ har mulighed for at deltage aktivt i de politiske og faglige arbejdsgrupper under ECN og ligeledes deltage på konferencer udbudt af ECN. BGORJ forventer at komme tættere på den europæiske politiske dagsorden og beslutningsproces via ECN-medlemskabet.

For mere information om ECN samt faktaark og publikationer - se www.compostnetwork.info