14.11

Økologi, bioøkonomi, recycling og upcycling. Kopenhagen Fur holder sig ikke tilbage i en artikel på deres hjemmeside, hvor fokus er på gødskning med organisk materiale og genanvendelse af restprodukter i minkproduktionen.

Artiklens primære omdrejningspunkt er et nyligt lanceret gødningsprodukt til økologisk landbrug, Øgro, som er fremstillet fra kødbenmel. 

Minkproduktion er i sin natur Cirkulær Bioøkonomi.

Gødningsproduktet bidrager til en gensidig cirkulær bioøkonomisk effekt af minkavl, da kødbenmel er et restprodukt fra minkpelsproduktionen og derfor gør minkavl til en grundlæggende nødvendighed i Øgro-produktionen. Gødningsproduktet bruges til at gøde de afgrøder, der ligger til grund for foderet i animalsk produktion, men ender også i sidste ende med at gavne minkene selv, da størstedelen af foderet i minkavlsproduktion udgøres af restprodukter fra animalsk produktion.

Genanvendelse af restprodukter minimerer produktionsspild, og specifikt optager netop minkene nogle af de næringsstoffer, som ellers havde været gået tabt i produktionen. Det betyder et øget fosforoptag i minkavlen, og at produktet ligeledes vil kunne bidrage til et øget fosforindhold i landbrugsjorden – et nødvendigt middel, hvis høstudbytterne skal forøges.

Øgro er godkendt som et økologisk produkt i EU, og det appellerer særligt til de økologiske landmænd, hvis store udfordring er at få tilført næringsstoffer til jorden. Produktchef for Øgro, Bjarne Larsen, fortæller derfor også i artiklen, at han håber og tror på, at produktet kan fungere som en økologisk substitut til de konventionelle landmænds kunstgødning.

Læs hele artiklen fra Kopenhagen Fur her