17.08

Genanvend Biomasse har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Biofos, Danva, HedeDanmark, Hedensted Spildevand, Mijodan samt Novafos fundraiset i alt. kr. 250.000 til et fælles forskningsprojekt ved RUC og KU omhandlende ”Langtidseffekt af mikroplast i jord på den naturligt forekommende, endogæiske regnormeart (Aporrectodea caliginosa)”. Der er kick-off på projektet mandag den 28. august 2017, hvor interesserede også kan deltage – tilmelding nødvendig.

Dagens program starter kl. 12:00 med et besøg på Crucial-forsøgsmarken i Taastrup, hvor der vil være introduktion til langtidsforsøgene. Herefter sættes kurs mod RUC, hvor arrangementet fortsætter. Her vil der kl. 13:15 – 15:00 være nærmere information om og introduktion til projektet og projektforløbet ved Lektor Annemette Palmqvist, samt efterfølgende rundvisning på laboratorier mm.

Arrangementet er forbeholdt projektpartnerne, men interesserede kan henvende sig på juj@lf.dk el. tlf. 33 39 40 21, hvis deltagelse ønskes.