17.03

Miljøstyrelsen har udgivet en ny rapport med titlen ”Microplastic in Danish wastewater – Sources, occurrences and fate”. Artiklen er netop blevet omtalt i Ingeniøren under titlen ”Mytedræber: Din karklud og din fleecetrøje frikendt for at forurene med mikroplast”.

Professor Jes Vollersen, Aalborg Universitet, en af forfatterne til rapporten, har givet interview til artiklen i Ingeniøren. I artiklen anføres ”Aalborg-forskerne har som de første i verden også målt koncentrationen af mikroplast på landbrugsjord. De viser lavere koncentrationer på jord, der har fået spildevandsslam, end på jord, som ikke har. Ifølge Jes Vollersen er forskellen dog inden for måleusikkerheden, men markerne bliver altså ikke plastforurenet af slammet.”

Artiklen fra Ingeniøren kan findes her og vedhæftet.

Læs hele rapporten fra Miljøstyrelsen her.

BGORJ har emnet biogødning og mikroplast på dagsordenen til Årsmødet den 7. april hvor forskerne Jakob Magid, KU og Annemette Palmqvist, RUC givet et oplæg om emnet!

Alle interesserede er velkomne - se invitationen her.