02.11

Næringsstofferne skal retur – fra byerne og ud på markerne. Sådan fremgår det af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer den 26. oktober, hvori der fremsættes et ønske om, at en større mængde husholdningsaffald spredes ud som gødning på de økologiske marker. Begrundelsen for tiltaget, der i øvrigt er fremkommet som et led i Landbrug & Fødevarers 10-punktsplan mod at styrke økologiens udvikling, er at de økologer, som ikke har husdyr og dermed direkte adgang til egen gødning, ofte er afhængige af at skulle importere gødning for ikke at miste udbytte på markerne. Af denne grund, er det oplagt at benytte en større mængde organisk affald fra byerne, for at mindske omkostningerne og sætte skub i økologiens konkurrenceevne, mener Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

For at imødekomme dette ønske, er der dog brug for større kapacitet, hvis ønsket om organisk gødning fra byerne skal kunne stå mål med et voksende økologisk landbrugsareal. Miljø- og Fødevareministeriet har i en opgørelse fastlagt det økologiske produktionsareal til værende mere end 216.000 hektar, og derved udgjorde det godt 8,1% af Danmarks samlede landbrugsareal i 2016. Og med en stigning på mere end 20% ift. året forinden, har netop kapaciteten til at kunne imødekomme dette ønske om øget gødning/genanvendelse af organisk affald, da også været et af hovedpunkterne på økologernes Årsmøde. I øjeblikket findes nemlig kun tre økologiske biogasanlæg – to i Syddanmark og ét i Brande – men flere, heriblandt Linkogas i Rødding, har offentliggjort at også de i fremtiden vil have en økologisk linje til håndtering af den økologiske dagrenovation. Men selvom der hermed arbejdes på i fremtiden at kunne møde økologernes stigende behov for gødning, påpeges det dog af Hans Erik Jørgensen, at der stadig er en række udfordringer inden tiltaget kan realiseres. Der er bl.a. endnu ikke egentlige retningslinjer for renheden af gødningen – her med tanke på at sikre, at plastik fra indsamlingsposerne ikke ender på markerne.

Genanvend Biomasse er i dialog med økologerne og har ligeledes interesse i at sætte fokus på kvalitetskrav til gødningsprodukterne fra KOD.

Hele pressemeddelelsen fra Landbrug & Fødevarer kan læses her.

Vil man læse nærmere om Årsmødet i Økologisektionen, kan man finde dette her.