01.05

Landbrug & Fødevarer har lige lanceret en ”10-punktsplan til videreudvikling og dynamik i økologien” – Genanvend Biomasse byder planen velkommen og ser punkt 3 ”Indfasning af flere recirkulerede næringsstoffer og fremme af biogas” som et vigtigt redskab for økologerne. GB anser planen og de tiltag beskrevet i punkt 3 som de første skridt i processen, hvor økologerne er nysgerrige i forhold til også at anvende biogødning i deres økologiske kredsløb.

Se pressemeddelelsen her og 10-punkts planen her.

Økologisk Landsforening (ØL) fremlagde allerede i 2016 deres 10-punkts plan, hvor der ligeledes er et specifikt punkt (nr. 6) omkring fremme af næringsstofforsyning til økologisk landbrug via recirkulering. ØL har gennem længere tid prioriteret det højt, at få næringsstofforsyning med ind i anbefalingerne fra det økologiske Erhvervsteam samt i andre relevante fora.

Se ØLs 10-punkts plan her.