31.01

SEGES har udarbejdet en procedurebeskrivelse, der beskriver det, man skal vide og gøre, når muligheder og barrierer for at producere og afsætte til økologisk jordbrug skal afdækkes.

Målgruppen er produktionsvirksomheder med organiske restprodukter, formidlere af organiske restprodukter, kommuner og kommunale affaldsselskaber.

Læs mere her.