07.09

Genanvend Biomasse og flere af medlemsvirksomhederne har i disse dage været værter for projektgruppen bag et svensk langtidsforsøg med biogødning, som har kørt siden 1981. Projektgruppen består af repræsentanter for hhv. Hushållningssällskapet (den svenske landbrugsorganisation), affalds- og forsyningsvirksomheder, Sweden Water Research samt Svenskt Vatten. 

Hushållningssällskapet er projektledere af forsøg, der har hjemsted i Sydsverige omkring Malmø og Lund, og har de sidste 35 år kørt det igangværende forsøg om udspredelse af biogødning på markarealer. Projektets formål er at undersøge biogødningens indvirkning på planter og afgrøder, såvel som jorden selv og har indtil videre mønstret en række positive resultater. Det kan nævnes, at der især er oplevet højere indhold af kulstof og fosfor i jorden gødet med biogødning sammenlignet med jord gødet med handelsgødning. Samt at den mere frugtbare jord på parcellerne gødet med biogødning samtidig har bevirket en stigning på 7% i høstudbyttet hen over samtlige forsøgsafgrøder og vidner altså om biogødnings styrke sammenlignet med handelsgødning. De seneste resultater fra projektgruppens forsøg kan findes på http://hushallningssallskapet.se/ eller tilgås direkte her.

Studieturen til Danmark, der forløb fra den 5. til 6. september 2017, stod i genanvendelse- og bæredygtighedens tegn med besøg hos hhv. Genanvend Biomasse, Landbrug & Fødevarer, Hedensted Spildevand og ReFood. Gæsterne overværede afslutningsvist en markspredning arrangeret af Miljøservice A/S. Studieturen indeholdt ligeledes et besøg på København Universitets Crucial-forsøgsmarkerne i Taastrup, som er et langtidsforsøg, der i flere henseender er en pendant til projektgruppens eget forsøg. Læs mere om Crucial-markforsøget her