09.04

Den gode stemning og dybe interesse for brancheforeningens arbejde, var ikke til at tage fejl af, da et stort opbud af medlemmer og interessenter deltog i Genanvend Biomasses årsmøde den 5. april på Axelborg. Repræsentanter fra både private og offentlige virksomheder kunne høre med, da oplægsholderne gav Deres faglige bud på, hvordan samfundsmæssige og politiske visioner om øget genanvendelse føres ud i virkeligheden.

Lone Andersen, formand for EU-Kommissionens dialogforum for økologi, lagde ud med at gøre de tilhørende klogere på L&Fs daglige arbejde i EU og i den forbindelse vigtigheden af dansk tilstedeværelse i EU, for at sikre indflydelse på fælles landbrugs- og miljøpolitik. Herefter fulgte Lars Holdensen, chefkonsulent for L&F-økologi, der berettede om nogle af de udfordringer som økologi-erhvervet står over for. Fokus var her primært på en stigende mangel af næringsstoffer i produktionen og hvordan øget recirkulering og genanvendelse i den forbindelse, kan bidrage til at imødegå problemet.

Tidligere Miljøminister og nuværende medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Kirsten Brosbøl (S), fortalte om FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG) og hvordan virksomhederne kan og bør inkorporere målene i den daglige drift. Her blev endvidere slået et slag for at styrke Danmarks position som foregangsland for genanvendelse samt udvikling og eksport af bæredygtig teknologi.

Nana Winkler, Dansk Affaldsforening, tog efterfølgende de tilhørende fra internationalt til nationalt og kommunalt niveau, da hun belyste de mange tiltag, som flere kommuner har taget i brug for at øge genanvendelsen af KOD. Nana berettede om en stærkt stigende interesse for øget recirkulering i flere kommuner.

Som sidste oplægsholder kunne Annemette Palmqvist, RUC, fremlægge dugfriske resultater fra laboratoriet og CRUCIAL-marken, hvor omsætning og indhold af  mikroplast i komposteret biogødning er undersøgt. Ligeledes har forskerne også analyseret på regnormes adfærd og aktivitet i forskellige jordtyper og i forhold til forskellige koncentrationer af mikroplast. De endelige resultater ligger ikke tilgængelige endnu men iagttagelserne gjort i forhold til regnormenes adfærd og aktivitet indikerer, at ormene har en umiddelbar præference for jord gødet med slam- og komposteret husholdningsaffald frem for kvægmøg.

Dagen sluttede med paneldebat, hvor de tilhørende kunne stille spørgsmål til oplægsholderne samt spise frokost og networke med hinanden.