17.09

 

Bestyrelsen for Genanvend Biomasse har udarbejdet og tilsluttet sig en Forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Den anvendes som guide i bestyrelsesarbejdet og i forhold til sager eller spørgsmål, der skal behandles eller besluttes mellem møderne. Forretningsordenen tages op til revision hvert år umiddelbart efter Generalforsamlingen, hvor den ny-valgte bestyrelse vil forholde sig til indholdet, tilpasse dette og igen underskrive Forretningsordenen. Forretningsordenen for den siddende bestyrelsen kan ses her.