21.03

Genanvend Biomasse tager initiativ til at systematisere indsatsen og arbejdet for at få biogødning godkendt til økologisk jordbrug. På et opstartsmøde hos Hedensted Spildevand mødtes repræsentanter fra Økologisk Landsforening, L&Fs Økologisektion og Genanvend Biomasse samt andre interessenter i forhold til at få et fælles vidensgrundlag og en åben drøftelse af hvad der skal til for at de gode næringsstoffer i biogødningen også kan gå til økologisk jordbrug. Der var stor opbakning til mødet og stor diskussionslyst.

 

Deltagerne fik en rundvisning på Hedensted Spildevand og fik syn for sagen i forhold til renseprocesser og produktstrømme. Arbejdet fortsættes i regi af en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter for de tre organisationer samt en bredere følgegruppe, der vil blive inviteret ind med jævne mellemrum.