02.02

Den danske fødevareklynge har en unik styrkeposition, som er oplagt at bygge videre på. Vi har altid tænkt i praktiske og effektive løsninger til recirkulering og fuld udnyttelse af ressourcerne. Det ligger nærmest i vores DNA, både at gøre en god forretning og samtidig finde de bedste og mest ressourceeffektive løsninger.

 

Cirkulære bioøkonomi har store potentialer, der kan flytte forbrugeren, men også produktionsdanmark i en langt mere bæredygtig retning, mener L&F.

 

Fødevareklyngens styrkeposition må dog ikke tages for givet. Selvom vi er dygtige i den danske fødevareklynge, er der fortsat store potentialer, som vi både kan og skal sætte i spil. Vi skal hele tiden udvikle os. Men det kræver gode vilkår og et hjemmemarked at udvikle de cirkulære løsninger på. Dermed får vi mulighed for at styrke en eksport, som bidrager til både vækst, velfærd, danske arbejdspladser og til at løse globale miljø- og klimaudfordringer. Der er behov for et bredt samarbejde, som involverer en bred vifte af erhvervet, politikere, myndigheder, organisationer, forskere og forbrugere for at skabe de rigtige rammer og løsninger.

Med den cirkulære bioøkonomi har vi en unik mulighed for at lade vækst og bæredygtighed gå hånd i hånd. Vi er klar med løsninger og konkrete bud på udviklingsmuligheder, der er oplagte at udforske – lad os ikke vente for længe med at implementere dem.

Se hele L&Fs katalog her.