24.10

Genanvend Biomasse har sammen med en lang række andre internationale aktører taget kontakt til organisationen Global GAP., der er et kvalitetskoncept, udarbejdet af europæiske afsætningskæder og producenter for at sikre sporbarhed, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet indenfor frugt og grønt området. Vi ønsker at indlede en dialog om accept af recirkulerede organiske ressourcer, herunder biogødning (spildevandsslam) til jordbrug indenfor Global GAP certificeringen.

Der har været massiv forskning på området, og kvaliteten af de biologiske restprodukter er steget betydeligt de seneste 20 år. Biogødning anvendt på landbrugsjord fungerer både som jordforbedring og gødning og anses af mange som et lige så sikkert og mere bæredygtigt alternativ til den traditionelle kunstgødning.  

Øvrige organisationer der støtter henvendelsen til Global GAP.