10.12

12 nysgerrige personer satte d. 7. november hinanden stævne i Oslo i forhold til at se og opleve den norske hovedstads anlæg for indsamlet madaffald og det dertilhørende biogasanlæg, som hedder ’Romeriket’.
Nils Lumholdt og Espen Govasmark fra Oslo kommunens Energigjenvinningsetat gav en grundig virksomhedspræsentation og viste rundt på anlægget.
Besøget gav også anledning til at drøfte strategien for afsætning af digestatet, dialogen med kunderne og andre interessenter samt resultater fra markforsøg, som er foretaget i og omkring anlægget.