16.01

Genanvend Biomasse har straks i 2018 kastet sig over emnet sikker recirkulering af vores alles madaffald. Det har foreningen gjort via drøftelser af analyse, projekter og resultater for niveauer af fysiske urenheder i pulp til biogasanlæg, grænseværdier samt målemetoder på et medlemsmøde 5. januar samt på møder med hhv. Landbrug & Fødevarer, Biogasbranchen og Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen er efter sigende lige op over med udkastet til bekendtgørelsen Affald-til-jord, som brancheforeningen ligeledes planlægger at give høringssvar til.

Brancheforeningen er dog ikke de eneste med øje for plastik og affald disse dage. EU Kommissionen og EU’s budgetkommissær, Günther Oettinger, har for nyligt fremlagt en forslag for at reducere produktionen og anvendelsen af plastik i EU. Forslaget går på indførelsen af en ny EU-skat på plastik, der ifølge Kommissæren, skal være med til at nedbringe et nuværende alt for højt niveau af plastikproduktion og -forbrug. Tiltaget er stadig i opstartsfasen, hvorfor det endnu ikke vides hvordan skatten i praksis vil blive etableret, men han nævner muligheden for, at skatten enten kan være bundet op på produktionen eller forbruget.