27.06

Folkemødet på Bornholm var endnu engang med deltagelse af bestyrelsen for Genanvend Biomasse og her fik bestyrelsesmedlemmerne inspiration til og input fra mange debatter i forhold til, hvor både vi som forening, men også virksomhederne, organisationerne og civilsamfundet skal flytte os hen i fremtiden. En række debatter tog udgangspunkt i og omkring FNs Verdensmål - både med blik på de fælles udfordringer som stås over for som samfund og på globalt plan, men debatterne bragte også specifikke bud på, hvordan danske virksomheder arbejder og kan opretholde/forbedre arbejdet med udvalgte mål. Mange aktører på Folkemødet havde ligeledes fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse i samfundet.

Genanvend Biomasses bestyrelse har allerede efter Årsmødet, hvor Kirsten Brosbøl (S) også talte om Verdensmålene, nedsat en arbejdsgruppe, der har fokus på både FNs verdensmål, men også bæredygtighed og recirkulering. Hvis du/I ønsker at vide mere eller deltage, er man velkommen til at kontakte sekretariatet på juj@lf.dk.

Mere information om Folkemødet på Bornholm kan findes på deres hjemmeside. Klik her for at se den.