19.09

Miljø- og Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen har inviteret Genanvend Biomasse til møde i ministeriet for at drøfte cirkulær bioøkonomi, genanvendelse af ressourcer samt ministerens nye initiativ omkring en tænketank med fokus på ressource- og madspild.

Genanvend Biomasse har spillet positivt tilbage i forhold til lanceringen af Tænketanken og har tilkendegivet et ønske om at kunne bidrage aktivt i forhold til ministeriets arbejde og aktuelle dagsordner omkring recirkulering i samfundet generelt.

Mødet er kalendersat i december måned.