19.09

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil etablere et nyt offentligt-privat samarbejde i form af en tænketank for bekæmpelse af madspild. Tænketanken skal sikre, at indsatsen mod madspild og fødevaretab sker på et ordentligt fagligt grundlag.

Det kommende samarbejde skal samle virksomheder, myndigheder og forskere i en tænketank, der vil kunne rådgive, selv foreslå initiativer, indsamle viden samt se på, hvordan nye indtjeningsmuligheder, forretningsmodeller og tekniske løsninger for reduktion af madspild og fødevaretab kan være en fordel for alle aktører og samfundet. Helt afgørende er det også, at civilsamfundet engageres bredt i dagsordenen.

Miljø og Fødevareministeren vil i den forbindelse afholde en åbent møde, hvor planen for arbejdet og tænketanken præsenteres.

Vi har i Genanvend Biomasse skrevet til Miljø og Fødevareministeren, at vi gerne deltager og bidrager til at ”Tænketank for bekæmpelse af madspild” og ”Strategi for cirkulær økonomi” bliver en succes.

Se pressemeddelelsen om Tænketanken her.