10.12

Svenskt Vatten (søsteroranisation til DANVA i Danmark) har netop offentliggjort en forskningsrapport, der har analyseret på mængden af mikroplast i landbrugsjord gødet med biogødning (spildevandsslam) i en periode på 35 år.
Ifølge undersøgelsen var mængden af ​​mikroplastik i jorden ti gange lavere end teoretisk forventet.

"Vi ser, at der er mikroplast i landbrugsjorden, hvad enten jorden er gødet med” udtaler Anders Finnson, miljøekspert hos Svenskt Vatten. Det fremgår, at gødning med biogødning ikke bidrager til yderligere mikroplastisk koncentration i jorden, i sammenligning med jord gødet med kunstgødning. ”Dette skal vi undersøge yderligere, men det er meget spændende foreløbige resultater” fortsætter Anders Finnson.

Ifølge Svenskt Vatten indikerer undersøgelsen, at der med tiden er en kontinuerlig reduktion i mængden af ​​mikroplastik i jord, der er gødet med biogødning (spildevandsslam). De oplever, at en stor del af mikroplasten, der behandles på rensningsanlægget, ikke ender i slammet, men fanges tidligere i renseprocesserne på rensningsanlægget, såsom i sandfælde, fedtudvinding og rengøringsgitter. Mikroplasten, der opsamles her går til forbrænding og ender ikke hverken i vand- eller jordmiljøet.

 

Læs rapporten her.