13.04

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerer ”Vækstplan for dansk økologi” og skriver blandt andet i sin indledning ”De økologiske landmænd mangler næringsstoffer til at gøde deres jorder. På sigt kan det blive en udfordring for at videreudvikle økologien og for at imødekomme forbrugernes stigende efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer. Jeg vil gerne bidrage til, at vi finder løsninger, der kan få de næringsstoffer, der bliver bragt ind til byerne med fødevarerne, tilbage til landbruget igen. En af løsningerne kan blandt andet være at gøre det lettere for landmanden at bruge madaffald fra byen som gødning på marken.

 

Genanvend Biomasse noterer sig også med glæde, at biogødning også er et fokusområde for Ministeren for nærmere analyse i forhold til at bane vej for det produkt som kilde til næringsstoffer til økologi. På side 14 står der ” Der skal gennemføres en faglig analyse af konsekvenserne ved at anvende behandlet husspildevand i økologisk jordbrug, og på baggrund af analysens resultater vil MFVM udarbejde en strategi for, hvordan økolo-giske landmænd fremadrettet kan få bedre adgang til alternative næringsstoffer. For eksempel kan Danmark arbejde for at brugen af behandlet husspildevand/biogødning også bliver tilladt i økologisk landbrug”.

 

Se ”Vækstplan for dansk økologi” her.