16.01

I en nyligt offentliggjort rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet, der samler forskning fra hele verden, konkluderes det at den tilstedeværende viden om mikroplast er særdeles mangelfuld.

Formålet med rapporten, ”Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017”, var at forbedre vidensgrundlaget om mikroplast i spildevand. Et vidensgrundlag der, som sagt, bliver fremsat som særdeles snævert. I rapporten henvises der bl.a. til, at målemetoderne benyttet til fremvisning af mikroplast afviger fra rapport til rapport. Dette ikke blot vanskeliggør arbejdet med mikroplast, men selv basal forevisning af mikroplastens eksistens, bliver pludseligt et problem, hvis målemetoderne er af alt for uensartet karakter. Miljøstyrelsen har derfor et ønske om, at der i fremtiden skal arbejdes på at skabe en mere pålidelig, ensartet målemetode, der skal gøre det lettere at bruge og sammenligne resultater fra diverse undersøgelser.

Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, peger på, at misinformation hurtigt kan blive grundlaget for frygt og fejlagtige tiltag, hvorfor han lægger vægt på vigtigheden af muligheden for at sammenligne resultater i fremtiden. Ministeren var i øvrigt for nylig med i DR1’s program, ”Langt fra Borgen”, der tog emnet om plastikgenanvendelse op. I den forbindelse fortalte Ministeren, at han i fremtiden ønsker et langt højere niveau af genanvendelse og ressourceudnyttelse, når det kommer til brugen af plastik i dagligdagen. Ligeledes lovede han, at se på løsninger og konkrete tiltag, som f.eks. indførelsen af pantsystemer til bl.a. juice- og saftflasker, der kan afhjælpe ressourcespildet af plastik.

Ovenstående tiltag og ønsker skal være en del af Regeringens kommende Plastikstrategi. En strategi der skal have både et nationalt- og et internationalt formål, og som skal bære præg af et målrettet ønske om at reducere de skadelige effekter af plastik, øge genanvendelsen samt drage fordel af de cirkelure økonomiske effekter, som genanvendelsen kan medbringe.

”Langt fra Borgen” og Miljø- og Fødevareministeriets rapport konkluderer i forlængelse af hinanden, at man allerede arbejder på at reducere plastikaftrykket i miljøet, men at vejen mod en komplet udnyttelse af plastikkens gode evner, stadig er lang.

Hele DR1s indslag kan findes her, og ønsker man at læse rapporten fra Miljø- og Fødevareministeriet, kan den findes her.