24.04

Regler og krav for anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål, er blevet undersøgt i et nyligt offentliggjort projekt fra Miljøstyrelsen. Projektet har haft til formål at undersøge og sammenligne de gældende danske krav på området, med vores nabolandes (Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England). I rapporten ses bl.a. nærmere på anvendte analyseparametre, håndteringen og behandlingen af spildevandsslam, inden det benyttes til jordbrugsformål.

Gennemgangen konkluderer overordnet, at alle nabolande, på linje med Danmark, stiller krav til behandlingen af spildevandsslam. Det gælder bredt, at spildevandsslammet skal være behandlet ved f.eks. kalkstabiliseringen, før det distribueres videre til brugeren. Endvidere vurderes det i rapporten, at de nuværende danske regler og krav på området stadig er tilstrækkelige – både hvad angår kvalitet, behandling og anvendelse.

Hele Miljøstyrelsens rapport kan læses her.