11.05

Den nyvalgte bestyrelse for Genanvend Biomasse har holdt første bestyrelsesmøde på Ølstykke Renseanlæg. Bestyrelsen og de andre deltagere fra medlemsvirksomhederne drøftede blandt andet regeringens udspil til økologi "Vækstplan for dansk økologi", status på høringen omkring Affald-til-jord bekendtgørelsen samt faste GB-arbejdsgrupper tematisk opdelt.

På billedet ses GBs bestyrelse.

Fra venstre: Klaus Schmidt (NC Miljø), Julie Lykke Jacobsen (sekretariatsleder Genanvend Biomasse), næstformand Bjarne Larsen (DAKA Denmark), suppleant Per H. Petersen (Rambøll), Erik Christian Heyer (Novafos), Mogens Jensen (Miljøservice), suppleant Tina Braunstein (Gasfabio), formand Sune A. Sckerl (HedeDanmark) og Ole Pedersen (Hedensted Spildevand).