12.10

EU-Commisionen har d. 11. oktober 2018 fremsat en handlingsplan for udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi, der har til formål at tjene Europa’s samfund, miljø og økonomi.

Den nye bioøkonomiske strategi er en del af Kommissionens indsats for at fremme beskæftigelse, vækst og investeringer i EU. Den har til formål at forbedre og udbygge den bæredygtige anvendelse af vedvarende ressourcer til at løse globale og lokale udfordringer som klimaændringer og bæredygtig udvikling.

I en verden med knaphed på de biologiske ressourcer og økosystemer, er der behov for en innovationsindsats for at kunne forsyne den stadigt stigende befolkning med mad, rent vand og elektricitet. Bioøkonomien kan omdanne alger til brændstof, genanvende plastic, omdanne affald til møbler eller tøj og omdanne industrielle biprodukter til biobaserede gødninger. Den har potentiale til at skabe 1 mio. nye grønne jobs i år 2030.

Pressemeddelelsen findes her

EU’s bioøkonomistrategi findes her