22.05

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har i samarbejde skabt et fælles udspil, der skal skabe mere og bedre økologi. Under overskriften ”Økologi 2021 – Sammen om udviklingen” har parterne udpeget fire indsatsområder, som gennem konkrete handlinger og investeringer skal støtte udviklingen af dansk økologi.

Udspillets punkt nr. 2, ”Recirkulering af næringsstoffer”, er især interessant, da det lægger op til øget cirkulær økonomi gennem genanvendelse af næringsstoffer. Punktet dækker blandt andet over en fremtidig etablering af incitamenter til økologisk biogasproduktion samt udvikling af bioraffinering af grønne afgrøder. Målet er at give økologiske landmænd bedre vækstmuligheder gennem bl.a. bedre sædskifte og mere gødning. For at dette kan lykkes, er både Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening beredte på, i samarbejde, at tilvejebringe ny faglig viden, der kan muliggøre en øget og bedre recirkulering af næringsstoffer – både i nationalt og internationalt regi.

Hele udspillet kan findes her.