08.02

Herning Kongrescenter husede den 16. & 17. januar, Plantekongres 2018.

Fremmødt var mere end 2.000 landmænd, rådgivere, forskere og politikere mv. til hvad der er blevet Nordens største kongres af sin slags. Med udgangspunkt i planteproduktion, natur, miljø og planlægning, lægger kongressen hvert år rammerne for præsentation og udbredelse af den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik på områderne.

Årets program bød på en række sessioner med inspirationsrige foredrag og debatter. Blandt foredragsholderne var lektor Jakob Magid fra Københavns Universitet, der fremlagde de foreløbige resultater fra ”Crucial” – et langtidsforsøg med fokus på udnyttelsen af bl.a. husholdningsaffald til gødning af landbrugsjord og genetablering af næringsstoffernes kredsløb fra by til land.

Her konkluderes det, at man indtil videre kun har påvist gavnlige effekter, af den store tilføring af organisk affald, på jordens frugtbarhed. Selv forventede negative effekter har man ikke kunnet påvise, hvilket vidner om jordens og økosystemets robusthed, beretter lektoren.

Hele lektor Jakob Magids præsentation kan ses her.