27.06

Tema-dag 23. august om mikroplast og fosfor

Genanvend Biomasse inviterer i samarbejde med RUC og GØDP-projektet til en spændende eftermiddag, hvor vi præsenterer nyeste forskningsresultater i forhold til ’mikroplast i jord’ samt ’gødningsværdi af fosfor i restprodukter’.

Arrangementet foregår på RUC – Roskilde Universitet og indledes med en fælles frokost kl. 12.00. Herefter er der først præsentation af de endelige resultaterne fra de to projekter finansieret af Miljøstyrelsen, Danva, HedeDanmark, Hedensted Spildevand, Biofos, Novafos og Mijodan. Annemette Palmqvist, RUC samt kolleger fra både RUC og KU har analyseret på effekter og adfærd på orm i jord tilført mikroplast samt har ligeledes analyseret på forekomsten af mikroplast før og efter kompostering af forskellige fraktioner iblandet mikroplast.  

Efterfølgende vil Gitte Rubæk, AU – Aarhus Universitet og projektparter præsentere de endelige resultater fra det fireårige GØDP-projekt, der går ud på at udvikle en metode til bestemmelse af fosforgødningsværdien i fosforrige restprodukter af vidt forskellig oprindelse og kvalitet. Metoden skal være så enkel som muligt og den skal være troværdig og veldokumenteret. Plantevækstforsøg med bestemmelse af fosforgødningsværdier og forskellige analyser af fosfor i en række vidt forskellige restprodukter har derfor været et omdrejningspunkt i projektet. Projektets leverancer vil omfatte forslag til en relativ simpel analysetilgang til estimering af fosforgødningsværdien af restprodukter og en analyseprotokol herfor, dyrkningsvejledninger for brug af forskellige typer restprodukter og forslag til hvordan fosforgødningsværdien kan deklareres i restprodukter. Aarhus Universitet, SEGES, Aarhus Vand, Herning Vand, Dansk Standard, Eurofins og HedeDanmark deltager i projektet, som er finansieret af GUDP.

Se programmet her – tilmelding via linket nederst i programmet

Genanvend Biomasse holder medlems- og bestyrelsesmøde umiddelbart inden Tema-dagen. Mødet holdes ligeledes på RUC  fra kl. 9.30 – 12.00. Tilmelding til mødet nødvendig til juj@lf.dk

Dagsorden følger.