24.10

Genaved Biomasse var 10. oktober på virksomhedsbesøg hos Emineral A/S.

Dagen stod først på bestyrelsesmøde i Eminerals lokaler. Herefter var der præsentation og rundvisning ved Birgitte Primdal Dam, Emineral A/S.

Kort om Emineral A/S:
- Ejerkredsen er de fire centrale kræftværker i Danmark: Ørsted, HOFOR, Fjernvarme Fyn og Aalborg Energikoncern.
- Varetager salg af alle biprodukter fra ejerkredsens kul- og biomassefyrede værker. (2018: 390.000 tons)
- Transport og eksterne anlæg
- Udfører kvalitetskontrol og certificering. 
- Produktudvikling
- Markeder: Betonproduktion, produktion af blokke samt afsætning til land- og skovbrug, i form af næringsstofferne kalium (K), fosfor (P) og kalcium (Ca).