08.04

Den gode stemning og dybe interesse for brancheforeningens arbejde, var ikke til at tage fejl af, da et stort opbud af medlemmer og interessenter deltog i Genanvend Biomasses årsmøde onsdag den 3. april på Axelborg. Hele 64 repræsentanter fra både private og offentlige virksomheder kunne høre med, da oplægsholderne gav Deres faglige bud på, hvordan samfundsmæssige og politiske visioner om øget genanvendelse føres ud i virkeligheden. Herunder kort om oplæggene og link til deres præsentationer.

Charlotte Moosdorf, Miljøstyrelsen: ”Den kompetente myndighed er flyttet men love og regler flytter ikke”

Der kommer en ny national affaldsplan, der skal lanceres i 2020. Den går bl.a. ud på, at genanvendelsesmålene går fra opgørelse på baggrund af indsamlede mængder til genanvendte mængder i 2025.

Charlotte Moosdorf fortalte blandt andet også om regeringens plastikhandlingsplan, der blev præsenteret i december 2018 med navnet ”Plastik uden spild”. Plastikhandleplanens initiativ 21 handler om videnopbygning om mikroplast i spildevandsslam. Dette initiativ igangsættes i 2020. Se præsentationen her.

 

Casper Laursen, SEGES: ”Hvad er status for anvendelse af restprodukter til økologi?”:

Recirkulering er en indbygget del af økologiprincippet, så økologerne vil gerne gå forrest i forhold til recirkulering. Det er et mål for deres branche.
I takt med det økologiske areal stiger, stiger deres behov efter næringsstoffer også. Den nye gødningslov gør det muligt at fuldgøde, uden at gøre brug af økologisk gødning.
Han fortalte også om SEGES’ nye gødningsværktøj/database. Den skal give brugerne mulighed for at købe/sælge/reklamere for deres produkter. Se præsentationen her.

 

Torkild Birkmose, SEGES: ”Er landet stort nok til alt det fosfor?”

Det blev belyst, at Danmarks store husdyrproduktion, bidrager til 90% af den fosfor, der udbringes på landbrugsjorden, i form at husdyrgødning.  

Den geografiske skævvridning der er blandt husdyrproducenterne, har medført, at der bør flyttes fosfor fra Jylland til Sjælland. Transporten er dyr og det undersøges hvordan dette løses bedst. Tørring og pelletering har været undersøgt, men formentlig ikke en billigere løsning end transport af råfiber. 

Torkild Birkmose konkluderede endvidere, at Danmark har et ledigt harmoniareal på ca. 900.000 ha. Eller svarede til 38% af det samlede danske landbrugsareal.

Kasper Stougaard og Torkild Birkmose kommer snart med rapporten ”Muligheder og barrierer for omfordeling af fosfor på landsplan”. Se præsentationen her.

 

Nina H. Christiansen: ”Fosfortilgængelighed i restprodukter”

Nina konkluderede overordnet, at tilgængeligheden af fosfor er den samme i husdyrgødning og handelsgødning set over en 100-årig periode.

I årene 2014-2016 har der på landsplan været en nettotilgang af fosfor til markerne på ca. 16.000 tons om året. Der er tilført 54.600 tons mens der er fraført 38.600 tons fosfor om året fra de danske marker.

Restprodukter KAN fint erstatte og/eller supplere fosfor i handelsgødning. Se præsentationen her.