15.03

I befolkningen er bekymringerne for klimaet steget voldsomt de seneste år. Forbrugernes fokus på virksomhedernes klimastrategi er derfor ligeledes blevet skærpet. Både Arla og Danish Crown har for nyligt været ude og offentliggjort deres meget ambitiøse klimamål.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har dags dato også offentliggjort organisationens klimaudspil, som ligesom Arla og Danish Crown er at være klimaneutralt i 2050. L&F spår, at vejen til et klimaneutralt Danmark ikke er let, men tror på bæredygtige løsninger i fremtiden, som opnås i samarbejde med forskning, politikere, innovative virksomheder og andre aktører. I L&Fs udspil bruges Daka som eksempel på en bæredygtig og klimaeffektiv frontløber for erhvervet.

Læs mere her.

 

Genanvend Biomasse arbejder også med emnet, blandt andet har vi en arbejdsgruppe bestående af en del af medlemsvirksomhederne med fokus på emnet.
På bestyrelsesmødet 21. marts 2019 deltager Kitt Bell Andersen, L&F med oplæg om L&Fs strategiske arbejde med dokumentation og synliggørelse af en bæredygtig landbrugsproduktion. L&F/SEGES arbejder med en kortlægning og analyse i forhold til at udvikle konkrete værktøjer for landmanden. Kitt giver et bud på visionen, retningen og den konkrete dokumentation, som den enkelte landmand i fremtiden vil efterspørge.