04.07

 

Genanvend Biomasse havde d. 23. maj og 25. juni arrangeret studieture for udvalgte repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet. 

D. 23. maj - Forbehandlingsanlæg
Turen startede hos AffaldPlus i Næstved. Her blev der vist rundt på deres forbehandlingsanlæg for KOD.
Herefter gik turen videre til Ringe, hvor N.C. Miljø blev stod klar med frokost og en kort præsentation af deres anlægskoncept. Herefter blev der også vist rundt på deres forbehandlingsanlæg for KOD.
Dagen igennem bød på man mange gode faglige drøftelser fag- og embedsfolkene imellem, herunder bl.a. hvordan kravene fra styrelse og kommunerne håndteres, hvorvidt kommunens kontrol fungerer og krav til indsamling og behandling af KOD.

D. 25. juni - Biogødning
Dagen startede ved Nord Miljøcenter i Odense. Erik. E. Olesen, HedeDanmark lagde ud med at give en kort oplæg omkring dagens faglige emner.
Herefter fulgte en rundvisning på komposteringsanlægget af Per Haugsted Petersen. Her var særligt fokus på processerne, biogødning og biokomposten.
Efterfølgende gik turen forbi Slagelse, hvor Mogens Jensen, Miljøservice viste lagerfaciliteter til biogødning frem. Her var anvendt en gammel stald og en gylletank, hvortil der var lavet en rampe.
Turen fortsatte videre til Gerdrup-Lyngbygård Gods. Her fortalte driftsleder, Gustav Kromphardt, om erfaringer fra deres mangeårige brug af biogødning på godset. Godsejer Peter Melchior deltog også og gav deltagerene indblik i sine overvejelser omkring valg af biogødning, markdrift og udvikling. 
Slutteligt stod dagen på markvandring ved Jakob Magid, Københavns Universitet, på Crusial-Marken. Crucial er Københavns Universitets forsøgsmark, med forskellige langtids-gødningsforsøg på de mange parceller.