18.01

ESPP's årlige generalforsamling fandt sted i Bruxelles den 4. december 2018. Foreningens medlemstal vokser langsomt og har nu nået 44 medlemmer og partnere i slutningen af ​​2018.

Generalforsamlingen forløb godt med mange interessante oplæg, med fokus på biogødning som gødning til landbruget. Oplæggene strittede i vidt forskellige retninger, hvilket resulterede i, at ESPP ikke traf en beslutning om deres holdning til biogødning/spildevandsslam på landbrugsjord. 

Link til mødet og præsentationerne kan findes her

ESPP havde fokus på følgende aktiviteter i 2018, EU's gødningsforordning, den 3. europæiske bæredygtige fosfor konference (ESPC3, BSAG, Helsinki, juni 2018), arbejdet for at fremme inklusionen af næringsstoffer i Horizon Europe R&D programmet og udvidelse af ESPP's rolle som informationscenter. 

Af fastlagte aktiviteter for ESPP i 2019 kan nævnes: forsat arbejde for vedtagelse af EU's gødningsforordning, EU SafaManure projektet og den fælles landbrugspolitik (FaST Farm Sustainability Tool for Nutrients)