19.03

Genanvend Biomasse har fået udarbejdet af artikel, der belyser Aarhus Universitets forskningsprojekt med titlen "GØDP - Gødningsværdi af fosfor i restprodukter". 
Det er et stort forskningsprojektet, der strækker sig over fire år, med resultater fra både marker og væksthuse og med mange forskellige forforholdige restprodukter. 

Artiklen findes her på side 34-37.