16.01

Sune Aagot Sckerl var som formand for Genanvend Biomasse i Sverige 15. januar for at holde oplæg for fosfor-ekspertgruppe (nedsat under Regeringskancelliet) i Sverige. Genanvend Biomasse var inviteret til Sverige for, at fortælle om bæredygtig genanvendelse af biogødning (spildevandsslam) i Danmark. I Danmark er vi (næsten) i mål ift. at opfylde Regeringens ressourcestrategi fra 2013, hvor målet var/er genanvendelse af 80% af fosfor med biogødning.

Dette er helt unikt på Europæisk plan!

 

I Sverige er genanvendelsen på 34%, men stigende mod 40%.

Der var stor lydhørhed fra ekspertgruppens side, og respekt for den faglighed der er opsamlet og ligger til grund for løbende risikovurderinger. Også hvad angår de langtids-markforsøg Københavns Universitet opsamler resultater fra, for Genanvend Biomasses faglig opsamling af viden i Hvidbog, forskning hos Roskilde Universitet i mikroplast, deltagelse i GØDP-projekt og meget mere.

 

De fandt det unikt, at der i Danmark er god ’sync’ mellem Regeringens, Miljøstyrelsens og landbrugets ønske om, at genanvende denne gødningsressource.

 

Ekspertgruppe skal i september 2019 komme med anbefaling til Regeringskancelliet om evt. ændret praksis på området.

 

Se GBs præsentation her.