21.01

Aarhus Universitet har i samarbejde med SEGES, Eurofins, HedeDanmark, Aarhus Vand, Herning Vand og Dansk Standard netop udgivet resultaterne af et stort projekt, Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP). Forskningsprojektet har undersøgt gødningsværdien af fosfor i forskellige restprodukter.

Resultaterne af forsøgene viser bl.a., at effekten af fosfor afhænger af markernes generelle behov for fosfor.
I en mark med stort behov for fosfor, har effekten af et specifikt fosfor-produkt stor indflydelse på udbyttet.

Modsat i en mark med mindre respons på tilførslen af fosfor, er de specifikke egenskaber for restproduktet mindre vigtige. Det opnåede udbyttet for samtlige fosfor-restprodukter var alle tilfredsstillende.

Økologi

Det nævnes også i rapporten, at det på nuværende tidspunkt ikke er fosfor, der står øverst på økologernes ønskeliste, men derimod kvælstof.
Men grundet det fortsat stigende antal økologiske bedrifter, vurderes det dog ikke at vare længe før særligt planteavlsbedrifterne i Østdanmark vil efterspørge fosfor i et stigende omfang.

 

Link til hele rapporten her.