30.10

Ny rapport fra Syddansk Universitet (SDU) og en række samarbejdspartnere analyserer gylle fra husdyr, madrester fra husholdninger kombineret med hydrogen fra elektrolyse som kilde til fremtidens næste helt klimaneutrale flybrændstof. Det viser en ny rapport, som den nordiske luftfartsbranche har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og rådgivningsvirksomheden Niras.

 

Rapporten sigter efter, at der skal bygges et fuldskalaanlæg i 2025, hvorefter der vil kunne leveres biobrændstof i store mængder i 2027. Dansk Luftfart har foreslået, at der bliver etableret en klimafond, der kan være med til at finansiere dansk luftfarts bæredygtige omstilling. De forskellige teknologier, der er vurderet i rapporten vil skulle produktionsmodnes og målopfyldelsen er ligeledes afhængig af, at der skabes en effektiv forsyningskæde til lufthavnene.

 

Læs rapporten her.