28.02

Nordisk Biogas Konference 8.-10. april

Avfall Norge arrangerer sammen med Brancheforeningen for biogas, Dakofa, Avfall Sverige mfl. den 7. udgave af Nordic Biogas Conference i Oslo 8.-10. april 2019. Læs mere om arrangementet her eller nedenfor på enten norsk eller engelsk.

 

Norsk intro

Nordic Biogas Conference sammen med ISWA fyrtårn-konferanse om matavfall og Composting Day: 8-10(11) april i miljøhovedstanden Oslo

 

ISWA-konferansen om matavfall samler den beste ekspertisen internasjonalt for å presentere beste praksis og debattere siste utvikling innen håndtering av matavfall.

 

Nordic Biogas Conference, den 7nde i rekken, gir deltakerne en unik mulighet til å lære og diskutere siste utvikling og utfordringer innen produksjon og bruk av biogass, fra ulike kilder og til ulike anvendelsesområder. Egen parallellsesjon på bruk av digestate i regi av ECN.

 

Hovedorganisator er Avfall Norge sammen med organisatorer og co-organisatorer fra alle de 5 nordiske land for en opp til fire dagers fokus på teknologi, rammevilkår og potensial for biogass i Norden, Europa og resten av verden. NBC samler 30 foredragsholdere med 6 paralleller fordelt på to dagers konferanse, poster-utstilling samt studieturer.

 

Oslo er Europas grønne miljøhovedstad for 2019 og er anerkjent som ledende innen biogass fra matavfall, inkludert produksjon av flytende biogass for tunge kjøretøyer. Studieturene går bl.a. til Oslos anlegg for avfallssortering samt toppmoderne biogassanlegg for produksjon av flytende biogass (LBG) til tungtransport og bussmarkedet. I tillegg besøker vi en nyåpnet fyllestasjon for LBG samt den magiske fabrikken hvor grønn CO2 utskilt fra biogassen brukes sammen med biogjødsel til produksjon av tomater.

 

Deltakerne kan registrere seg for Beacon-konferansen alene eller sammen med Composting Day og /eller Nordic Biogas Conference. https://www.nordicbiogasconference.org/

 

 

Engelsk

Nordic Biogas Conference together with ISWA Beacon Conference on Food Waste and Composting Day: 8-10(11) april 


THREE INTERNATION BIO-EVENTS IN EUROPE'S GREEN CAPITAL CITY!


ISWA Beacon Conference on Food Waste brings together the foremost international expertise in urban food waste collection and treatment. Listen to the case study experiences from the cities of Milan, Munich, San Francisco and Oslo.

The Beacon Conference is ISWA’s premier meeting format to showcase best practice and debate upcoming developments in the waste management industry. 

 

The 7th Nordic Biogas Conference, (9-10 April) with focus on Nordic biogas solutions, framework and potential, and the future of bio-waste treatment in Europe and beyond. The NBC aligns directly with the ISWA Beacon Conference on Food Waste and the Composting Day.

The applied combination of conferences and technical site tour visits offers international delegates a broad and expert view on both technologies, best practice and facility management.   

 

Moreover, the City of Oslo, the European Green Capital for 2019, is recognised as a leader for Biogas from food waste, including the production of liquified biogas for heavy vehicles. Oslo has several suitable plants for technical site visits including waste sorting and state of the art biogas plants. 

Participants can register for the Beacon Conference or the Nordic Biogas Conference or the Composting Day separately or see website for great value combination packages

ISWA Beacon Conference on Food Waste includes a technical site-visit (collection and sorting of food waste) to the Optibag system in Oslo.

Get the latest insights on organic waste, composting and biogas worldwide: Presentation by Marco Ricci, Chair of ISWA's Working Group for Biological Treatment of Waste and other top experts.