11.11

Genanvend Biomasses bestyrelse har konstitueret sig på ny med Bjarne Larsen, DAKA som formand og Morten Brøgger, Solum som næstformand. Sune Aagot Sckerl, der har været foreningens formand gennem de seneste 7½ år er trådt ud af bestyrelsen pga. jobskifte. Ligeledes har Klaus Schmidt, NC Miljø valgt at stoppe i bestyrelsen ligeledes pga. jobskifte. De to suppleanter Per Haugsted Petersen, Rambøll og Jens Kerrn, HCS er trådt ind som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

Mød det nye formandskab på det kommende medlems- og bestyrelsesmøde den 17. december 2019, hvor bestyrelsen blandt andet præsenterer elementer af foreningens strategi og kommende set-up.