23.01

Formand for Genanvend Biomasse Sune Aagot Sckerl var inviteret til give oplæg til Dansk Bioenergi Konference 17. januar 2019 – med overskriften ”Nye affaldstyper til biogasbranchen?

 

En af GBs pointer var at, de fleste organiske restprodukter allerede genanvendes i dag, så biogasbranchen kan ikke forventer en markant forøgelse af nye mængder. De ny mængder kan alene komme fra:

Køkken-madaffald fra by og industri

Import af organiske fraktioner fra nabolande 

 

Det vurderes, at der vil ske en forskydning i, hvorledes de danske fraktioner genanvendes. Det er aktørernes betalingsvillighed på markedet, der bestemmer hvilken vej fraktionerne flytter sig.

Fx forventes der vækst i anvendelse af organiske restprodukter i økologiske biogasanlæg. 

 

Se GB-præsentationen her.