27.08

Bestyrelsen for Genanvend Biomasse brugte en intensiv eftermiddagen og aftenen den 20. august i Århus på at drøfte strategi og foreningens udviklingsretning i de kommende år.

 

Processen fortsætter og vil løbende blive drøftet på bestyrelsesmøderne i efteråret, hvor også GB-medlemmerne er meget velkomne til at deltage.

Første møde er 23. september hos Fors, Roskilde.

 

Her er nogle af de elementer, som kom frem på mødet.

 

Hvad skal GB være kendetegnet ved?

Proaktiv debat og politikskabelse

Partnerskaber og netværk

Sikre forskning, ny viden og formidling heraf

Flere medlemmer og større medlemsengagement/deltagelse

Synliggøre fordele ved genanvendelse for samfundet

 

GB ønsker at være synlige omkring:

Organisk stof til jord

Restprodukter til jord

Videnskabelige studier på området

Genanvendelse er bæredygtigt og klimavenligt