Brancheforeningens medlemmer dækker hele bord-til-jord-problematikken, det vil sige foreningens medlemmer er/kan være:

  • kommuner og virksomheder, der producerer organiske restprodukter i form af forskellige slamprodukter
  • landbruget, som modtager de organiske restprodukter på landbrugsjorden
  • operatører, som foretager udbringning, analyser, rådgivning m.m.
  • andre med interesse for at øge genanvendelsen af organiske restprodukter til jordbrugsformål

Brancheforeningens engelske navn: Danish Biomass Recycling Association

Læs mere om Genanvend Biomasse her.