Mission

At samle aktører på området – lovgivere, producenter, behandlere, brugere og interesseorganisationer – der ønsker at være med til at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af organiske ressourcer til jordbrugsformål. At medvirke til afdækning og synliggørelse af fordele og ulemper på et sagligt og videnskabeligt niveau. At opnå maksimal indflydelse på den bæredygtige brug af organiske ressourcer til jordbrugsformål.

 

Vision

At genbrug af organiske ressourcer til jordbrugsformål, i samfundet generelt, er accepteret som en bæredygtig og uproblematisk måde at udnytte naturressourcerne. At fremme recirkulering fra by til land. Under forudsætning af at recirkulering af organiske ressourcer til jordbrugsformål er sikkert, er det GB's holdning, at man recirkulerer organiske næringsstoffer og ressourcer i et biologisk kredsløb, og derved tilbagebringer både fosfor, kulstof og organisk materiale til jorden.